Skip to the content.

“Blockchain We Trust” by #BrainShock!


MUT ALL STAR

1. Introduction

What is Blockchain?

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในเรื่องของการบันทึกข้อมูลที่เราสามารถจะรับประกันความปลอดภัยได้ว่าจะไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เราได้บันทึกไปก่อนหน้าได้ เพราะเนื่องจากทุกคนจะมีการแชร์ข้อมูลกันไว้เหมือนเป็นห่วงโซ่ที่ต่อ ๆ กันไป ถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นก็จต้องทำการไปเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในทุก blockchain ซึ่งในกรณีสามารถทำได้ยากมาก

Procedure of blockchain

หลักการทำงานของ blockchain คือ ฐานข้อมูลจะถูกแชร์ให้กับทุก Node1 ที่อยู่ในเครือข่ายและการทำงานของเทคโนโลยี Blockchain จะไม่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นศูนย์กลาง
หรือเครื่องแม่ข่าย ซึ่งการทำงานแบบนี้จะไม่ถูกควบคุมโดยคนเดียว แต่จะกระจายข้อมูลออกไปทุกโหนดและจะมีการอัปเดตฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น

Contain of blockchain

ส่วนประกอบของ blockchain จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 1) Block 2) Chain 3) Consensus 4) Validation

2. Ethereum and MetaMask

Ethereum คืออะไร

Ethereum (ETH) เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัล (Cypto currency) ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ทำงานอยู่เบื้องหลัง เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ สกุลเงิน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Vitalik Buterin เด็กหนุ่มอัจฉริยะชาวรัสเซีย ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในทีมพัฒนาของ Bitcoin ก่อนจะแยกตัวออกมาสร้าง Ethereum ในปี 2556

Ethereum และระบบ Blockchain ที่ถูกสร้างออกมาในรูปแบบ token หรือเหรียญคริปโตที่มีจุดประสงค์เอาไว้ใช้เป็นเสมือนเชื้อเพลิงหรือ “gas” สำหรับเติมพลังให้กับ decentralized app ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นด้วย Ethereum โดยเหรียญดังกล่าวนั้นสามารถถูกซื้อ, ขาย หรือเทรด ซึ่งหากจะกล่าวแบบสั้นๆง่ายๆแล้ว เหรียญ Ethereum-based token เหล่านี้ถือกำเนิดมาจาก Blockchain ของ Ethereum ผ่านระบบมาตรฐานการสร้างเหรียญใหม่ของพวกเขาที่มีชื่อว่า ERC-20

MetaMask คืออะไร

MetaMask เป็น Extention Plugin บนเว็บบราวเซอร์ที่ทำงานร่วมกับ Google Chrome , Opera และ Firefox

เมื่อติดตั้งและใช้ Metamask ตอนนี้ เราก็มี Ethereum Wallet ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์บนตัวเว็บบราวเซอร์ของเรา Metamask สามารถใช้งานและโต้ตอบเนื้อหาทั้งหมดของ ERC-20 และสามารถเพิ่มโทเค็นที่กำหนดเองได้ด้วย

วิธีการติดตั้งและการใช้งาน MetaMsak

 1. เลือก Extention Plugin จากเว็บบราวเซอร์

 1. เลือกสร้าง Wallet

 1. ทำการสร้างรหัสผ่านโดยต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 8 ตัว

 1. ในขั้นตอนนี้เราจะได้ค่า Secret Backup Phrase (คำซีด) ซึ่งเราต้องทำการ Copy ข้อความเหล่านี้เก็บไว้ด้วย เพื่อจะใช้ในขั้นตอนต่อไป

 1. ขั้นตอนนี้เราต้องนำ Secret Backup Phrase ที่เราได้ copy ไว้มาดู เพื่อที่จะเทียบตำแหน่งของคำและเรียงลำดับให้ถูกต้องเพื่อยืนยันตัวตน

 1. หลังจากการยืนยันตัวตนเราจะได้ account มา

 1. เราจะได้ค่า address มาเพื่อใช้สำหรับเป็นที่อยู่ในการส่งข้อมูล

 1. ใน MetaMask นั้นจะมีทั้งเครือข่ายจริงและเครือข่ายสำหรับการทดสอบให้เราเลือกใช้ แต่ในที่นี้เราจะเลือกใช้ระบบเครือข่ายทดสอบเรียกว่า Rinkeby

 1. หลังจากผ่านขั้นตอนทั้งหมดมาแล้ว เราจะต้องหาเหรียญมาเพื่อสำหรับใช้งานโดยสามารถหาเหรียญได้จากเว็ป https://faucet.rinkeby.io/

โดยขั้นตอนในการหาเหรียญนั้นต้องเริ่มจาก

9.1 นำเลข Address ของเรานั้นไปโพสต์บน Facebook ของเรา แล้วทำการเปิดเป็น Public

9.2 ทำการ Copy Link ของโพสต์ที่เราโพสต์ Address ขึ้นไป แล้วนำไปใส่ในช่อง address ของเว็ป https://faucet.rinkeby.io/ แล้วเลือก Give me Ether

9.3 หลังจากขั้นตอน 9.2 สำเร็จจะมีเหรียญเข้ามาที่ address ของเรา

3. Smart contract & Solidity

Solidity DEMO


PrePare

Step By Step

 1. Open Web browser » https://remix.ethereum.org/

 2. เลือกเมนู File explorers » แล้วกด “Add local file to the Browser Storage Explorer”

 3. เลือก Solidity Source code ที่เป็นนามสกุล *.sol ในที่นี้คือ

 4. จากนั้น เพิ่ม plugin ให้ REMIX เพื่อให้สามารถ Compiler & deploy ได้

 5. เลือก Source code ที่จะ compiler เพื่อให้ได้ ABI กับ Bytecode ซึ่งในขั้นตอนการ Compiler ต้องไม่มี errror

 6. การ Run & Deploy

  • login MetaMask
  • เลือก version ให้ตรงกับ code ที่ compiler
  • เลือก code ที่จะ deploy : ตัวอย่างคือ SimpleVoting.sol
  • ใส่ค่า ตัวแปลที่ต้องการ deploy ตามชนิดของ code ที่ประกาศไว้


Software Security - NEIS0736 (2019)!